RUM 6
Captive Raum OPortal
(Xenia Xamanek Lopez, Kristoffer Ørum, Sophia Ioannou Gjerding, Jesper Carlsen, Mathias Tornvig Christensen, Gitte Broeng, Lars Hemmingsen Nørgaard, Mark Tholander, Tine Adler Jørgensen, Kasper A. Holm, Sigrid Lerche, Claus Haxholm)

20. maj - 1. oktober

Parken ved Sankt Olufs Gade 5, 8000 Aarhus C
Højen ved Graven 16, 8000 Aarhus C
Krydset ved Guldsmedgade 3, 8000 Aarhus C


Midt i Aarhus findes tre steder. Tre skæringspunkter. Der er en firkantet stenbænk i et forvirrende vejkryds. Hvis man følger den længste vej derfra, møder man en bunker fra anden verdenskrig. Samme vej leder ud til en park med en stensætning, der viser omridset af en nedrevet kirke. Her er udsigt over havnens nye bygninger.

Det kunne umiddelbart virke som tre tilfældige steder, men det er som om at de deler noget uudsagt. Alle tre steder har kvaliteter der er vanskelige at sætte fingeren på - et potentiale der venter på at blive påpeget, gjort tilgængeligt.

I løbet af sommeren 2017 vil forbipasserende kunne opfange skjulte trådløse netværk på netop disse steder. Hver gang man forbinder sig til et trådløst netværk åbner OPortal et tilfældigt udvalgt video-, lyd- eller tekstværk, som forholder sig til lokationen. Samtidigt vil der med jævne mellemrum dukke arrangementer af objekter op på stederne.

Disse fysiske og trådløse interventioner giver mulighed for at omfortolke og genfortrylle stederne. Frem for et samlet udsagn om stederne sigter OPortal gennem Captive Raum efter på at skabe en kalejdoskopisk mangfoldighed af forskellige måder at betragte stederne på, fra deres socio-politiske kontekst til umiddelbare fysiske egenskaber som lugt og tekstur. Samtidig vil værkerne kredse om sprog og oversætteligheder.

Captive Raum præsenterer OPortal og OPortal præsenterer Captive Raum.

Ved at præsentere værker i det offentlige rum sigter projektet efter at vække et netværk af associationer til live der kan pege på stedernes usynlige potentiale til at forstås og anvendes anderledes.

Projektet er resultatet af en midlertidig symbiose mellem ORAUM og Captive Portal.

http://www.captiveraumoportal.dk

Tilbage til ORAUM