RUM 9
My current grudge is the revenge for your disservice
(Luna Lund Jensen)My current grudge is the revenge for your disservice er et sangdrama i videoform opsat af billedkunstner Luna Lund Jensen.

Videoen er udarbejdet med forlæg af skuespil fra det japanske Nō teater.
Nō er typisk opdelt i fem kategorier:

1: kami mono 神物 (gudestykker)
2. shura mono 修羅物 (krigerstykker)
3. katsura mono 鬘物 (parykstykker) / onna mono 女物 (kvindestykker)
4. kyōran mono 狂乱物 (galskabsstykker) / onryō mono 怨霊物 (hævngerrig ånd-stykker)
5. kiri nō 切り能 (afsluttende stykker) / oni mono 鬼物 (dæmonstykker)

Nō er et musikalsk teater opført siden 1300-tallet, der udspiller sig igennem poetisk dialog og simple udtryk; scenografi, masker og kostumer, og hvor den spirituelle og følelsesmæssige handling er dramaets fokus. I stykkerne er der ofte en moralsk lektie, som er udformet efter tidens buddhistiske etos.

Værkets musik er skabt i et samarbejde mellem Luna Lund Jensen og de klassiske sangere Laura Helene Hansen og Mikkel Thomsen.

Værket blev første gang vist ved en screening d. 10/05 2019 i et havetelt i kunstnerens baggård i Aarhus.

Videoen er tilgængelig online fra d. 12/05 2019 til d. 12/6 2019.

Luna Lund Jensen (f.1992) studerer ved Det Jyske Kunstakademi og arbejder primært med video, keramik og tekst i sin praksis. Hendes praksis beskæftiger sig med magtstukturer, modstandsstrategier og utopier udfoldet gennem narration.

Performere: Thea Winfeldt Rahner, Maiken Stæhr, Simon Hartkopp.
Sangere/medkomponister: Laura Helene Hansen, Mikkel Thomsen.
Sangindspilning: William Kudahl.

Projektet er støttet af CAKi og Initiativpuljen.

…………………….

My current grudge is the revenge for your disservice is a singing drama in video format staged by artist Luna Lund Jensen.

The video is produced after plays from the Japanese Nō theatre.
Nō is typically divided into five categories:

1: kami mono 神物 (god plays)
2. shura mono 修羅物 (warrior plays)
3. katsura mono 鬘物 (wig plays) / onna mono 女物 (women plays)
4. kyōran mono 狂乱物 (madness plays) / onryō mono 怨霊物 (vengeful ghost plays)
5. kiri nō 切り能 (final plays) / oni mono 鬼物 (demon plays)

Nō is a musical theatre performed since the 14th century that unfolds through poetic dialogue and simple expressions; scenography, masks and costumes, and where the spiritual and emotional plot is the center of the drama. There is often a moral lesson in the plays that is formed by the Buddhist ethos of the time.

The music of the work is created in a collaboration between Luna Lund Jensen and the classical singers Laura Helene Hansen and Mikkel Thomsen.

The work premiered at a screening the 05/10 2019 in a garden pavilion in the artists backyard in Aarhus.

The work is accessible online from 5/12 2019 until 6/12 2019.

Luna Lund Jensen (b.1992) studies at Jutland Art Academy and primarily works with video, ceramics and textual work in her practice. Her work is engaged with power structures, resistance strategies and utopia unfolded through narration.

Performers: Thea Winfeldt Rahner, Maiken Stæhr, Simon Hartkopp.
Singers/cocomposers: Laura Helene Hansen, Mikkel Thomsen.
Voice recording: William Kudahl.

The project is supported by CAKi and Initiativpuljen.
ORAUM