RUM 10
0
(Sabine Wedege)Researching the remains of a replica of the Cheops pyramid and two healing sculptures in northern Denmark – built by one man in his backyard in the 1980s. An ”и” from the Cyrillic alphabet was marked as a crop circle. Connections to the sculptures are showing themselves other places in northern Denmark. This raised several unanswered questions at the Rtanj mountain in eastern Serbia.

0 explores these strange phenomena by setting off from language before diving into geometrical abstraction and ghostlike drawings – gradually deconstructing the act of communication in the process before closing with a series of nine photographs. 0 slowly traces a silencing that is at the same time an opening to an exploration of time, distance, implausible connectivity, and the nature of signs.

52 pages
148x210mm
Edition of 30


The book has been published by the artist in collaboration with ORAUM, and is distributed exclusively by Bladr.
Get a copy here: https://www.bladrbladr.net/publications/o-by-sabine-wedige

Book and video: Sabine Wedege
Sound: NIKE EYES
Distributor: Bladr
Printed by Plotteriet
Special thanks to Aalborg City Archive and Sejlflod Local History Archive/Association


The project has been supported by Kulturudviklingspuljen and The Nordic Culture Fund.

Sabine Wedege (b. 1993, Aarhus, Denmark) studies at Jutland Art Academy and has studied at the University of Arts in Belgrade, Faculty of Fine Arts. Her practice includes contrasts of sculpture, text, sound and video. The works encompass esotericism, environmental issues, communication and iconography.…………………….En undersøgelse af resterne af en replika af keopspyramiden og to healende skulpturer i det nordlige Danmark - bygget af en mand i hans baghave i 1980'erne. Et ”и” fra det kyrilliske alfabet blev markeret som en korncirkel. Forbindelser til skulpturerne viser sig andre steder i det nordlige Danmark. Dette rejste flere ubesvarede spørgsmål ved Rtanj-bjerget i det østlige Serbien.

0 udforsker disse underlige fænomener ved at tage afsæt i sproget og dernæst dykke ned i geometrisk abstraktion og spøgelseslignende tegninger for på den måde gradvist at dekonstruere kommunikationshandlingen i processen, før der sluttes af med en serie på ni fotografier. 0 aftegner langsomt en åbning som muliggør en udforskning af tid, afstand, usandsynlige forbindelser og tegn.

52 sider
148x210mm
Oplag på 30


Bogen er udgivet af kunstneren i samarbejde med ORAUM og distribueres eksklusivt af Bladr.
Få en kopi her: https://www.bladrbladr.net/publications/o-by-sabine-wedige

Bog og video: Sabine Wedege
Lyd: NIKE EYES
Distributør: Bladr
Trykt af Plotteriet
Særlig tak til Aalborg Stadsarkiv og Lokalhistorisk Arkiv for tidligere Sejlflod Kommune.


Projektet er støttet af Kulturudviklingspuljen og Nordisk Kulturfond.

Sabine Wedege (f. 1993, Aarhus, Danmark) studerer på Det Jyske Kunstakademi og har studeret på Universitetet i Beograd, Fakultet for kunst. Hendes praksis beskæftiger sig med skulptur, tekst, lyd og video. Værkerne arbejder primært med esoterisme, miljøspørgsmål, kommunikation og ikonografi.

ORAUM